EXCEL

Osio sisältää monenlaista taulukoihin ja niiden tekemiseen liittyvää aineistoa.


ExcelKurssi.pdf
Aineisto sopii hyvin taulukkolaskentakurssin materiaaliksi, mutta se sisältää myös tilastoaineiston kuvailuharjoituksia sekä tunnuslukuihin, korrelaatiokertoimiin ja regressiosuoraan liittyviä harjoituksia. Ohjeet ovat Excel 2010 -ohjelmaversion mukaisia.
Excel-pohjat.xlsx
Kertaustehtavat.xlsx
Tiedostot sisältävät Excel-kurssin tehtäviin liittyvät lähtötiedot ja taulukkopohjat.
Budjetti.xls
Taulukoiden yhdistämistehtävää varten laadittu tiedosto
KirjanKuvat.xlsx
Tiedosto sisältää kirjan luvuissa 10 ja 13 olevat Excel-kuviot. Kirjassa on viitteet kyseisiin tiedostoihin.
TaulukkoPalkkikuviot.xlsx
Tiedostossa on mallipohjat ja ohjeet luvun 10 ja 13 taulukkopalkkikuvioihin.kansi
Verkkomateriaalin osiot
Etusivu
Tutkimustuki
Datat
Lomakkeet
Excel
SPSS
Webropol
Raportointi
Tehtäviä
Ratkaisuja
Tilastomenetelmien lopputyö


© Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy