RAPORTOINTI

Tiedostot liittyvät tutkimustulosten raportointiin.


Raportoinnista.pdf
Tiedostoon on tallennettu kvantitatiivisen tutkimuksen esityksessä olevat raportointiin liittyvät ohjeet ja esimerkit havainnollistaa ja analysoida tuloksia.
TutkimuksenLuotettavuus.pdf
Esimerkki tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista raportissakansi
Verkkomateriaalin osiot
Etusivu
Tutkimustuki
Datat
Lomakkeet
Excel
SPSS
Webropol
Raportointi
Tehtäviä
Ratkaisuja
Tilastomenetelmien lopputyö


© Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy