SPSS

Osio sisältää SPSS-ohjelmaan liittyviä toimintoja ja erilaisia ohjelman avulla ratkaistuja esimerkkejä.


SPSS21.pdf
Tiedosto esittelee IBM Statistics SPSS 21 -ohjelmistoversion toimintoja ja ikkunoita.
MuuttujienMaarittely.pdf
Muuttujien määrittelemiseen liittyviä esimerkkejä
AineistonKuvailu.pdf
Monivalintamuuttujat.pdf
Kysymysryhmat.pdf
Riippuvuudet.pdf
Tulosten kuvailuun ja muuttujien välisten riippuvuuksien selvittämiseen liittyviä esimerkkejä
IanVaikutus.pdf
Vaihtoehtoisia tapoja iän vaikutuksen tutkimiseen
Faktorianalyysi.pdf
Reliabiliteetti.pdf
Regressioanalyysi.pdf
Aineisto ohjaa esimerkin avulla otsikon mukaisen menetelmän käyttöä.kansi
Verkkomateriaalin osiot
Etusivu
Tutkimustuki
Datat
Lomakkeet
Excel
SPSS
Webropol
Raportointi
Tehtäviä
Ratkaisuja
Tilastomenetelmien lopputyö


© Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy