TILASTOMENETELMIEN LOPPUTYÖ

Osiossa on kattava tehtäväkokoelma erilaisten tilastollisten menetelmien käytöstä. Kaikki tehtävät liittyvät samaan datatiedostoon.

Lopputyön ohjeet on tehty SPSS-ohjelman käyttäjille, mutta vastaavanlaiset tehtävät voi suorittaa muitakin tilasto-ohjelmia käyttäen.Suoritusohjeet tulee silloin soveltaa käytettävän ohjelman toimintoihin. Datatiedosto on tallennettu myös Excel-tiedostona, josta se on siirrettävissä muihin tilasto-ohjelmiin.


Lopputyo.pdf
Sisältää 14 tehtävää muuttujien määrittelystä ja aineiston käsittelystä
Kyselylomake.pdf
Lomake, jonka avulla tiedot on kerätty
MuttujienMaarittely.pdf
Tarkemmat ohjeet muuttujien määrittelyä varten kyselylomakkeen kysymyksistä
Harjoitusdata.sav
Harjoitusdata.xls
Valmis SPSS-tiedosto, jossa on mukana 121 vastaajan vastaukset. Data on tallennettu myös Excel-tiedostona.kansi
Verkkomateriaalin osiot
Etusivu
Tutkimustuki
Datat
Lomakkeet
Excel
SPSS
Webropol
Raportointi
Tehtäviä
Ratkaisuja
Tilastomenetelmien lopputyö


© Tarja Heikkilä ja Edita Publishing Oy